Eğitimciler ile öğrencilerin katıldığı programda Zeynep Kuş gönüllülük üzerine kız öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.
Kuş sohbetinde gönüllü olmanın insanın kendi hediyesini kendi içinde taşıması olduğunu, Gönüllülüğün Allah’ın insana bahşettiği bilgi ve yeteneklerini toplum yararına ve içinde yaşadığı doğaya, çevreye karşı bir sorumluluk olduğunu. Çeşitli alanlarda yapılan gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki dezavantajlı grupların hayat standartlarının daha iyiye götürülmesi için birer fırsata dönüştüğünü. Kendilerinde gerek Ortaöğretim birimi olarak gerek İyilik derneği gibi yardım kuruluşları vasıtaları aracılığı ile gerekse de kendi gönüllülük kampanyalarıyla topluma karşı yararlı işler yapmaları gerektiğini belirtti. 

EHA