Ocak ayının başı için harika haberlerimiz var: Türkiye’deki reklamverenler için WhitePress platformu açıldı.
Türk reklamverenlerimiz fiyat tekliflerinizi görmeye başladılar. Her an ilk yayın siparişinizi alabilirsiniz. Buna ek olarak, reklamverenler platformumuz üzerinden içerik üretimi siparişi de verebiliyorlar.
WhitePress'te fiyat teklifinizi daha cazip hale getirerek nasıl daha fazla para kazanabiliyorsunuz.
Platformuna yayıncı olarak kayıt olduğunuzdan bu yana herhangi bir yenilik oldu mu? Örneğin, platformumuza eklemek istediğiniz yeni bir portalınız ya da yeni bir yayın teklifiniz var mı? Eğer yeni bir portalınız ya da yeni bir teklifiniz varsa platformumuzda güncelleme yapmayı unutmayın.
Yayın teklifinize içeriğin web sitenizin hangi kısmında yer alacağı, 1 yılın sonunda yayında kalıp kalmayacağı gibi reklamverenlerin önem verdiği detayları eklediğinizden emin olun.
Reklamverenler tarafından seçilebilir olmak için daha cazip teklifler sunmanın siparişlerinizi olumlu yönde etkilediğini göreceksiniz
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan gelir vergisi kanunu gereği, (193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU) internetten ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarından, sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşarak gelir elde etmek isteyen gerçek (tüzel olmayan) sosyal içerik üreticilerinin Türk bankalarından birinde hesap açmaları gerekmektedir.
Bankalar, devir tarihi itibariyle bu hesaplara aktarılan gelir tutarının yüzde 15’ini gelir vergisi olarak tutmak ve bunu Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre beyan etmek ve ödemekle yükümlü olacaktır.
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU
Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası:
MÜKERRER MADDE 20/B - İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.
Mükelleflerin birinci fıkra kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.
Birinci fıkra kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini ikinci fıkrada belirtilen şartlara göre tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.
İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan tevkifat oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye; Hazine ve Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
EHA