Göyça-Zangezur Cumhuriyeti ve Batı Azerbaycan'a Dönüş Birliği (Ermenistan) Basın servisi 23 Temmuz 2022 tarihli bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya bazı düzeltme bilgileri de geldi. O düzeltmeleri yaparak haberi yeniden yayınlıyoruz. Önceki Bayrak resmi sehven başka bir bayrak girilmiş olup Göyça-Zangezur Bayrağı yeni eklediğimiz şekildedir. Açıklama gönderen makamlara teşekkür ediyoruz.
Yapılan basın açıklamasında; "Göyça-Zangezur Cumhuriyeti devletinin tanınması ve yapılarının oluşumu başarıyla devam etmektedir. Göyça-Zangezur Cumhuriyeti Devlet arması, İstiklal Marşı ve Ana Kanununun (Anayasa) hazırlanması ve kabulü için Göyça-Zangezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başkanlığındaki ilgili komisyonlar gerekli çalışmaları yürütmektedir. Aynı zamanda Göyça-Zangazur Cumhuriyeti Eğitim ve Sağlık alanında yenilikçi bir konsept geliştirilmektedir. Yakın gelecekte hazır olacak ilgili kavramlar, Göyça-Zangezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra görüşülerek kamuoyuna duyurulacaktır.  "Goycha-Zangazur Cumhuriyeti (GZR), demokratik bir cumhuriyettir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi" Bugün, bu hükme uygun olarak, GZR Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı pozisyonuna ve çeşitli alanlarda Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının pozisyonlarına atamalara ilişkin kararnameler imzaladı.
İmzalanan kararnameye göre;
1. Bülent Özgül'ün cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevlerine,
2. Erdal Antakyalı - ekonomik işler ve uluslararası ilişkilerden sorumlu cumhurbaşkan yardımcısı pozisyonuna,
3. Ögun Orpars-Diaspora, Çok Kültürlülük ve Basın İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
4. Ahmed Erdoğan- Başkan Yardımcılığı ve Yabancı Ülkelerdeki Teşkilatlar ve Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanlığı görevine,
5. Hilmi Şahballi - insani politika, kültür ve dini konularda cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonuna,
6. Sadullah Hasoğlu-- Yüksek Teknolojiler ve Yenilikçi kalkınma politikasından sorumlu başkan yardımcısı pozisyonuna atandı.
7. Bülent Özgül, Cumhurbaşkanı'nın ilgili kararnamesi ile yeni bir göreve atanması nedeniyle Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Dış Ülkelerdeki Örgütler ve Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanlığı görevinden serbest bırakıldı.
Kararnameler, imzalandığı 23 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Göyça-Zangezur Coğrafi olarak Azerbaycan ile Nahcivan arasında ve iran sınırına yakın bölgede Türklerin yaşadığı bir bölgedir. 
Devletimize, milletimize, El-Oba'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.
EHA